Το μηχάνημα Coolsculpting που κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ από την ZELTIQ, αξιοποίησε όλο το θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο και δεν είναι τυχαίο πως πάνω από τριάντα κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης συσκευής. Επιστέγασμα όλων αυτών είναι το γεγονός πως η κρυολιπόλυση – κρυογλυπτική με τη συσκευή Coolsculpting έχει πάρει την έγκριση του FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ). Και πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μόνο η Coolsculpting κρυολιπόλυση – κρυογλυπτική έχει έγκριση από το FDA.